I NORGE ER DET NOE MERKELIG MELLOM PASIENTER MED «IKKE-KURANTE» SYKDOMMER, HELSEVESEN OG ALTERNATIV BEHANDLING

I Norge er det mange pasienter som føler de ikke blir tatt på alvor av helsevesenet. Mange av disse har sykdommer som er vanskelig å påvise med blodprøve, røntgen, CT, MR osv. Det kan være ME, CFS, Borrelia, Fibromylagi f.eks.

Her skjer det noe merkelig. Når det gjelder ME, blir en del pasienter anbefalt av Det Norske Helsevsesen å ta et Lightning Prossesskurs  (LP) og Kursholder nr 1 er Live Landmark. Live selv er, i manges øyne, en aggressiv pådriver for å få pasienter til kursene sine. I tillegg opptrer hun med stor iver som ME-spesialist. Hun har en del tilhengere, ihvertfall til de motsier henne, det er nemlig ikke lov. Da er plutselig både FB-siden hennes og andre fora «private». Men “halleljulahistorier” om LP kan selvfølgelig legges ut der.  

Hvis LP hadde vært så bra som Live og hennes tilhengere hevder, ville det ikke ha vært nødvendig med den aggressive “markedsføringen”, som til tider er direkte mobbing av ME-syke og deres pårørende. Pasientene ville ha kommet av seg selv. I stedet tar mange pasienter sterk avstand fra LP og Live Landmark. Noen har forsøkt LP og blitt dårligere eller i hvertfall fattigere. Andre føler at LP ikke er riktig for dem og en del blir også støtt av måten LP “markedsføres”. (1) Derfor er det så merkelig at en del av HelseNorge stadig anbefaler LP og  påstår at det er nærmest kognitiv terapi. Selv om det i England er forbud å markedsføre LP som kur for ME, fordi LP ikke er kognitiv terapi. (2)  Men i Norge er de visst nær beslektet. Selv om LP er alternativt og derfor (dessverre) ikke kan klages inn for Helsetilsynet.

Vi kan nevne en annen som med stort hell har drevet med alternativ behandling, Snåsamannen. Pasientene strømmet til ham og han har mottatt over 50.000 brev med takk for hjelp og helbredelse. Hvorfor anbefaler ikke den samme delen av HelseNorge ham?  Han tar ikke betalt for behandlingen, i motsetning til Live Landmark og andre LP-instruktører, som tar kr 17.000,- for et 3-dagers kurs. Det hevdes at noen instruktører synes prisen er for høy, men er pålagt å ta det. Snåsamannen sendte også de som kom til ham videre til leger, dersom han fant noe som måtte behandles medisinsk. Det har det aldri kommet fram at Live gjør, selv om noen av hennes pasienter har hatt kreft.

Så har vi de som har blitt dårlige etter flåttbitt og ikke blitt bra etter en antibiotikakur på 14 dager. Disse får diagnosen Nevroborreliose, men HelseNorge har ingen kur for dem. Luneng, som ga pasientene langvarige antibiotikakurer og kurerte mange av pasientene, ble som kjent fratatt autorisasjonen, fordi:  langvarig antibiotikakur kunne føre til antibiotikaresistens (kommer sikkert likevel). I tillegg anklaget flere andre leger ham for at:  DET BLE SÅ DYRT FOR PASIENTENE.  MEN KR 17.000,- FOR ET ALTERNATIV KURS HOLDT AV IKKE-HELSEUTDANNET PERSONALE ER IKKE FOR DYRT.  Det kan bemerkes at han heller ikke holdt på med en aggressiv markedsføring av sin behandling, det var de gode resultatene som fikk pasientene til å komme til ham. I den perioden han virket, hadde han over 1.000 pasienter. 

Altså: En lege som har behandlet mange pasienter med godt resultat, blir fratatt autorisasjonen.  En healer, som har hjulpet mellom 50.000 og 100.000, blir ikke tatt på alvor, men heller til tider latterliggjort av deler av HelseNorge.  Mens en alternativ behandler, som tar seg godt betalt for aggressivt “markedsført” LP-kurs, blir anbefalt av leger, med velsignelse fra Rådet for Legeetikk.  Forstå den som kan, jeg kan det ikke.  

(1) http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/239-ME-syke-i-felles-innlegg-Kjare-Wyller-og-Landmark_-la-oss-vare-i-fred-Vi-fortjener-bedre-7823582.html

(2) http://blogsoft.no/index.bd?fa=article.edit&ar_id=45430622 

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/skandalene-fortsetter-fru-statsminister-1.712264

https://melivet.com/2015/05/26/lightning-process-mangler-evidens