NAVS “TILPASNINGER” GÅR UTOVER SYKE BARN

NAVS  NYE «TILPASNINGER» FØRER TIL AT SYKE BARN LIDER

I disse dager er det skrevet mye om at foreldre til barn med ME ikke får pleiepenger for å pleie barna sine. Det er i for og seg ikke noe nytt, dette har jeg omtalt før, jf blogginnlegget http://unormalternormalt.blogg.no/1412021709_29092014.html

Nå har NAV kommet med enda en «tilpasning».  De godkjenner ikke lenger legeattester fra avtalespesialister, bl.a fra Lauritz Stoltenberg, som er en vel anerkjent barnelege med meget god kunnskap om ME.  NAV Klageinstans har tidligere slått fast at «erklæring fra Stoltenberg innen den offentlige spesialisthelsetjenesten, og med særskilt kompetanse på ME/CFS må aksepteres NAV nekter fortsatt, med begrunnelse at legeattesten skal være skrevet at en lege ansatt på et sykehus.  175 foreldre sendte et brev om dette til arbeidsminister Robert Eriksson, se Fryvil.com  http://wp.me/p3VLNe-Cs.

I Folketrygdsloven står det i § 9-14. Dokumentasjon av sykdom For å få rett til pleiepenger etter §§ 9-10 og 9-11 må den helseinstitusjonen som har ansvaret for behandlingen av barnet, legge fram legeerklæring om at medlemmet må være borte fra arbeidetDet står Helseinstitusjon.  Dersom lovgiverne mente sykehus, hadde de skrevet sykehus.  

Helseinstitusjon er definert bl.a. fra Helsedirektoratet:  «Helsepersonellovens §3 defineres “helseinstitusjon” som “institusjon som hører under lov om spesialisthelsetjenesten og lov om kommunehelsetjenesten”. I Helsepersonellovens §3 defineres “helseinstitusjon” som “institusjon som hører under lov om spesialisthelsetjenesten og lov om kommunehelsetjenesten” I Merknader til §6 i Forskrift om pasientjournal heter det: “Typiske eksempler på helseinstitusjoner er sykehus, sykehjem, opptreningsinstitusjoner og poliklinikker

Ved søk på Internett, finner jeg ingen steder at det kreves legeattest fra sykehus ved pleiepenger, eller at helseinstitusjon kun defineres som sykehus. Vanligvis når nye lover og avtaler skal utgå fra en eksisterende lov , kan ikke  de nye lovene eller avtalene være strengere enn de opprinnelige lovene.  Derfor virker det underlig at NAV kan definere helseinstitusjon så strengt som bare sykehus. 

Regjeringen går ellers inn for at avtalespesialister skal brukes mer, jf https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/avtalespesialistene-skal-brukes-mer/id2402027/ . Da virker det merkelig at de ikke skal kunne avgi attester til NAV.  Hvis alle som trenger attest til NAV, likevel må innom et sykehus, blir det som å gå over bekken etter vann. 

Det påstås fra politikerhold at lovene ikke er strammet inn, men tilpasset slik at alle får lik behandling.  Det er merkelig at «tilpasningen» medfører at færre får pleiepenger for å pleie sine syke barn.  Sammen med tidligere «tilpasninger» gjør dette at flere barn ligger alene hjemme, som i verste fall kan defineres som omsorgssvikt, eller må overlates til kommunenes hjelpeapparat.   I det siste har det kommet flere advarsler om at kommunene ikke klarer sine omsorgsoppgaver på en forsvarlig måte, men likevel mener NAV og politikerne at barna skal overlates til deres omsorg.   Et spørsmål da, hvem har ansvaret hvis barna blir verre?  

Et annet resultat kan bli at ettersom familier med syke barn er like avhengig av inntekt som vanlige familier, om ikke mer,  kan foreldre med kronisk syke barn presses (og presse seg) til å arbeide. Det blir ingen  mindre belastning i hjemmet og uansett tilstand har døgnet kun 24 timer.  Så på relativt kort tid kan man regne med at det blir minst to syke i disse familiene, med et meget redusert håp om bedring for de syke.

Hvis denne “tilpasningen” får fortsette, blir konklusjonen at NAV i første omgang tilsynelatende  «sparer penger» på at syke barn blir nektet den pleien de har behov for.  Dette kan medføre alvorlige konsekvenser for barna på kort og lang sikt,  samt for hele samfunnet på lang tid.  For de fleste familier vil presset føre til at en eller begge foreldrene selv blir sykemeldt, dermed blir innsparingen borte, og i stedet blir det økte kostnader for hele samfunnet.  Det er viktig å se helheten og ikke bare innsparingen (“tilpasningen”) som skjer på et område. I dette tilfellet fører til at det er de syke barna og deres familier blir rammet og må betale.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.